Armonia Mono Hazelnut Mix
£324.50
Colour Showing
Hazelnut Mix
Colour
Please choose a colour before adding to your basket
Sale
Bellini Human Hair
£1,486.00
£1,040.20
Colour Showing
Champagne Rooted
Colour
Please choose a colour before adding to your basket
Sale
Matisse Human Hair
£897.00
£627.90
Colour Showing
Sandyblonde Rooted
Colour
Please choose a colour before adding to your basket
Moliere Tec Human Hair
£1,220.50
Colour Showing
Chocolate Mix
Colour
Please choose a colour before adding to your basket
Porto Comfort
£285.50
Colour Showing
Salt/Pepper Mix
Colour
Please choose a colour before adding to your basket
Ribera
£160.00
Colour Showing
Chocolate Mix
Colour
Please choose a colour before adding to your basket
Ribera Large Bernstein Mix
£160.00
Colour Showing
Bernstein Mix
Colour
Please choose a colour before adding to your basket
Storia Champagne Mix
£160.00
Colour Showing
Champagne Mix
Colour
Please choose a colour before adding to your basket
Storia Large Champagne Mix
£175.50
Colour Showing
Champagne Mix
Colour
Please choose a colour before adding to your basket
Strada Lace Champagne Mix
£123.50
Colour Showing
Champagne Mix
Colour
Please choose a colour before adding to your basket
Strada Petite Lace Champagne Mix
£123.50
Colour Showing
Champagne Mix
Colour
Please choose a colour before adding to your basket